Gunnar skytt

Gunnar er mannen som kom til Lier jaktlag med navnet Rud, tok til vett og nå heter Gunnar Lier. Han er den i lagets som har skutt elg på lengst hold og i størst fart (2 forskjellige episoder).
 

 

Gunnars første elgfall. Stedet på Sommarshøgda heter nå Gunnars post.

Gunnar er styremedlem i Lierjaktlag. De første årene han var med på jakt, gikk all elg til denne mannen. Senere har dette forholdet forendret seg.

Status: 1 ku, 1 okse, 1 kvige Sum 3